Uppdaterad information om covid-19

Våra deltagares och våra funktionärers trygghet under turneringen är vår högsta prioritet. Med hänsyn till den pågående pandemin är det viktigt för oss att du känner dig trygg med att delta i cupen.

Vi arbetar med planering och anpassning av Gothia Innebandy Cup 2022 för att genomföra turneringen i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, tillämpliga lagar och förordningar, samt i enlighet med Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer avseende cuper under covid-19.

Symptomfria deltagare

Endast symptomfria spelare och ledare är välkomna till våra hallar och skolor. Spelare och ledare som tvingas avboka sitt deltagande på grund av symptom på covid-19 – även milda symptom – får full återbetalning av sin deltagaravgift, mot uppvisande av PCR test (oavsett resultat).

Vid det fall ett lag inte får ihop tillräckligt många spelare (färre än elva spelare) för att kunna delta, på grund av för många sjuka spelare, får hela laget full återbetalning av deltagaravgiften.

För att ytterligare minska smittorisken införs ett självskattningsformulär som ska fyllas i senast 12 timmar och tidigast 48 timmar före ankomst till turneringen. Mer information kommer inom kort att skickas till anmälda lag. 

Förhållningsregler i våra idrottshallar

Lagledaren ansvarar för att samtliga deltagare i laget är symptomfria när laget kommer till idrottshallen.

Likt vi tidigare informerat kommer vaccinationsbevis och legitimation att krävas av publik som är 18 år och äldre (gäller ej spelare och ledare som ska spela match) vid entrén till våra tre hallar som rymmer fler än hundra personer i publiken Lundbystrand, Valhalla och Lundenhallen (enbart söndag, finaldagen).

Vad händer om Gothia Innebandy Cup 2022 ställs in?

Om myndighetsbeslut innebär att Gothia Innebandy Cup inte kan genomföras, får anmälda lag full återbetalning av såväl anmälnings- som deltagaravgift. 


Gothia Innebandy Cup kommer på måndag, 13 december, att presentera gruppindelningen och lag i kategori A kommer få veta vilken skola de blivit tilldelade boende på.

Gothia Innebandy Cup följer löpande utvecklingen och kommer det nya beslut och rekommendationer från myndigheterna, kommer vi att uppdatera informationen på den här sidan samt kontakta anmälda lag. Vi kommer även löpande att uppdatera med information om hur restriktionerna påverkar turneringen både när det gäller spelet i hallarna och lagens inkvartering på skola respektive hotell.

Vi i Gothia Innebandy Cup-organisationen ser fram emot att få välkomna er till Göteborg och kunna erbjuda en innebandyturnering av högsta klass till barn och ungdomar. Vi kommer göra vårt yttersta för att kunna genomföra turneringen på ett så säkert sätt som möjligt, så att ni ska få en bra helg med många fina innebandyminnen.

PARTNERS

© 2020 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy