Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente

§ 1. Spelregler

Gothia Innebandy Cup spelas efter SIBF:s regler i alla tillämpliga delar.

§ 2. Tävlingsform

2.1

Deltagande lag måste tillhöra en förening eller en akademi som är registrerad hos sitt lands Innebandyförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den förening de tävlar för enligt sitt nationsförbunds regler. Observera att spelare ej kan tillhöra en förening från ett land där spelaren ej är bosatt.

2.2

Lagen indelas i grupper om fem lag (vid ojämnt antal lag i klassen kan enstaka grupper vara 6 eller 4 lag), där alla möter alla. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger i match ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. Om två eller flera lag har samma poängsumma, skapar de påverkade lagen en ny intern grupp och ordningsföljden blir på följande sätt:

1. Inbördes möte/n

a. Antal Poäng
b. Målskillnad
c. Flest antal gjorda mål

2. Målskillnad
3. Flest antal gjorda mål
4. Utvisningsminuter
5. Lottning

Slutspel

Samtliga lag i varje grupp går till slutspel. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag i gruppen går till B-slutspel. Slutspelet sker efter cupsystem, det vill utslagningsmetoden. Vid oavgjort i slutspelet tillämpas straffslag direkt (5 straffslag per lag).

B11

Klass B11 spelar efter SIBF:s spelregler för åldersklassen, det vill säga med fyra utespelare och målvakt, på en mindre plan med juniorstorlek på mål, att inga tabeller räknas och inget slutspel spelas. I stället spelas ett gruppspel med 6-7 lag i varje grupp. Klass B11 spelar utan utvisningar, men straffslag kan utdömas. I varje lags sista match utdelas en medalj till varje spelare.

§ 3. Åldersklasser 2025

B18 Pojkar födda 1/1 2006 eller senare
B17 Pojkar födda 1/1 2007 eller senare
B16 Pojkar födda 1/1 2008 eller senare
B15 Pojkar födda 1/1 2009 eller senare
B14 Pojkar födda 1/1 2010 eller senare
B13 Pojkar födda 1/1 2011 eller senare
B12 Pojkar födda 1/1 2012 eller senare
B11 Pojkar födda 1/1 2013 eller senare

G17/G18 Flickor födda 1/1 2006 eller senare
G16 Flickor födda 1/1 2008 eller senare
G15 Flickor födda 1/1 2009 eller senare
G14 Flickor födda 1/1 2010 eller senare
G13 Flickor födda 1/1 2011 eller senare
G11/G12 Flickor födda 1/1 2012 eller senare

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser om det inte är tillräckligt många lag anmälda.

§ 4. Matchtid

Gruppspel: 2 x 15 min
Slutspel: 2 x 20 min

Rullande speltid gäller i samtliga matcher. I slutspelet spelas den sista minuten med effektiv speltid.

Vid en måldifferens på 10 mål eller fler stoppas inte klockan vid mål och utvisning.

§ 5. Time out

I gruppspel är det ej tillåtet med time out. I slut- och finalspel är det tillåtet med en time out à 30 sekunder per lag och match.

§ 6. Antal spelare och avbrytare

Det finns ingen begränsning på antal spelare i truppen. Dock får maximalt 20 spelare användas till varje match. Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma klass. Spelarna ska finnas med på samtliga lags deltagarförteckningar. Observera att spelare med dispens enbart kan delta i det lag där dispensen gäller.

§ 7. Dispenser

Alla lag har dispens för en (1) överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Har ert lag däremot fler än en överårig spelare, måste ni ansöka om dispens för samtliga överåriga spelare i truppen. Dispensformuläret hittar ni på Gothia Account.

Observera att ni inte - utan att ha sökt om och fått dispens - får ha flera överåriga spelare som byter av varandra från match till match.  

Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Maximalt två (2) överåriga spelare med dispens är tillåtna per match.

En dispensavgift på 250 SEK per spelare tas ut för beviljad dispens. Samtliga dispensansökningar behandlas av Gothia Innebandy Cups tävlingsjury.

Sista dagen att ansöka dispens är den 15 december. Dispenser som av extraordinära skäl behöver sökas efter den 15 december debiteras 500 SEK per spelare, denna avgift måste betalas oavsett om dispensen beviljas eller ej.  Dispenser sökta efter 15 december kommer inte behandlas förrän betalningen är mottagen. 

Efter klockan 19.00 den 2 januari behandlas inga nya dispenser oavsett skäl.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs. 

Gothia Innebandy Cup har ej krav på glasögon för utländska spelare. För svenska spelare gäller Svenska Innebandyförbundets regler gällande krav på glasögon.

§ 8. Deltagarförteckning

Alla lag skall, för att få starta, före sin första match i turneringen lämna en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Endast angivna spelare får delta. Komplettering är ej tillåten efter det att första matchen är spelad.

Förteckningen lämnas online på Gothia Account. 

Skickar man inte in den online, går det även att lämna in deltagarförteckningen till informationen på Kviberg Center eller Lundbystrand. I de övriga hallarna lämnar man deltagarförteckningen till sekretariatet i hallen där ni spelar er första match. Deltagarförteckningen skall vara inlämnad minst en timme innan er första match.

§ 9. Vid match

Laguppställning skall skrivas och lämnas till sekretariatet före varje match. Match kan ej påbörjas förrän båda lagen lämnat in laguppställningen. Undanlåtelse kan medföra diskvalificering eller WO-seger för motståndarna. Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren skall överensstämma med de som är angivna på laguppställningen. Numret ska finnas på spelarens rygg. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om matchdomarna bedömer att ena laget ska byta speldräkt, på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska bortalaget byta.

Samtliga spelare måste vara försäkrade. Ansvarig ledare ansvarar för att samtliga spelare är försäkrade.

Samtliga spelare i klasserna 16 år och yngre måste bära skyddsglasögon. Gothia Innebandy Cup har ej krav på glasögon för utländska spelare.

§ 10. Domarna

Gothia Innebandy Cup och Västsvenska Innebandyförbundet (VSIB) tillsätter domare.

§ 11. Tävlingsjury

Juryn består av representanter från Västsvenska Innebandyförbund (VSIB) och Gothia Innebandy Cup. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

§ 12. Organisationskommitté

Gothia Innebandy Cup arrangeras av BK Häcken.

§ 13. Protester och bestraffningar

Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet, Centralinformationen på Kviberg, av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift på 2000 SEK skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkänns.

§ 14. Matchstraff

Tekniskt Matchstraff (Motsvarar Gamla M1) ger avstängning i aktuell match.
Lindrigt Matchstraff (Motsvarar Gamla M2) ger avstängning i aktuell match och ytterligare en match. 
Grovt Matchstraff (Motsvarar Gamla M3) bestämmer juryn och disciplinkommittén följderna. Dock minst en matchs avstängning.

§ 15. Walk over

Lag som uteblivit utan giltig orsak kan uteslutas ur turneringen. Lagets matcher annulleras.

§ 16. Spelprogram

Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig.

§ 17. Ordningsföreskrifter

Skolorna ställs till förfogande av Göteborgs och Partilles kommun. Vi ber därför alla deltagarna som bor på skola att rätta sig efter de ordningsregler som gäller:

  • Klubbledarna är ansvariga för sina respektive spelare vid eventuell skadegörelse. 

  • Förtäring av alkohol är strängt förbjuden på skolan

  • Förtäring av nötter är strängt förbjuden på skolan

  • Rökning är strängt förbjuden inne på skolan.

  • Tystnad gäller på varje skola från 23.00-06.00.

  • Det är absolut förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalarna och korridorer.

  • Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid skall vara stängda.

  • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

  • Inget innebandyspel i korridorerna. 


Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från skolan.

§ 18. Försäkringar

18.1 Genom anmälan om deltagande i Gothia Innebandy Cup intygar anmälaren (vilken ska vara ansvarig lagledare eller annan på uppdrag av ansvarig lagledare) att ansvarig lagledare har tagit del av dessa bestämmelser samt att ansvarig lagledare har nödvändiga rättigheter och medgivanden från deltagare, deltagares förmyndare och anmäld förening. Deltagande i turneringen sker på egen risk och ansvarig lagledare ansvarar för samtliga deltagare som lagledaren anmält, vilka ska vara upptagna i deltagarförteckningen. 

18.2 Ansvarig lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Gothia Innebandy Cup eller arrangören har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Gothia Innebandy Cup eller arrangören är inte återbetalningsansvariga, och är inte heller ansvariga för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå p.g.a. händelser som ligger utanför Gothia Innebandy Cups eller arrangörens kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller annan liknande omständighet.

PARTNERS

© 2020 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy