Turneringsinformation

Deltagarkategorier

Kategori A - Skolboende: 
Samtliga boende spelare och ledare betalar en boendekostnad och en deltagaravgift. I kostnaden ingår tio måltider och Gothia Card. Måltiderna inleds med lunch 3 januari och avslutas med lunch 6 januari. Minimum två, maximalt fyra ledare per lag kan bo på skolan. Medtag madrass och sovtillbehör (medhavd madrass får ej vara bredare än 75 cm per person). Alternativt finns madrasser att hyra till en kostnad på 300 kr per person inklusive kudde, täcke och lakan. Madrass och sängkläder kan beställas kostnadsfritt för ledare. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på skolan.

Kategori B - Hotellboende: 
Bokar hotell via Gothia Innebandy Cup. Samtliga boende, spelare och ledare, betalar hotellkostnaden och en deltagaravgift. I kostnaden ingår frukost och Gothia Card. Lunch- och middagskuponger för måltider i närbelägen skolmatsal kan köpas via Gothia Account.

Kategori C - Eget boende: 
För lag som bokar sitt eget boende. Samtliga deltagare, spelare och ledare, betalar en deltagaravgift. I deltagaravgiften ingår Gothia Card. Lunch- och middagskuponger för måltider i närbelägen skolmatsal kan köpas via Gothia Account.

Kategori D - Lokala lag: 
Endast för lag från distrikten Göteborg, Västergötland, Halland och Bohuslän. Maximalt 100 lag i denna kategori. Datum när vi erhållit anmälningsavgiften avgör turordning.

Se priser för de olika kategorierna

Tävlingsform

Till Gothia Innebandy Cup är alla lag välkomna. Enda förbehållet är att föreningen är registrerad hos respektive nations Innebandyförbund. 

Tävlingen inleds med gruppspel. Lagen delas in i grupper om fem lag (vid ojämnt antal lag i klassen kan enstaka grupper bestå av sex lag) där alla möter alla i en enkelserie. De två främst placerade lagen i gruppen går vidare till A-slutspel, övriga lag i gruppen går till B-slutspel. Slutspelet sker efter cup-system, det vill säga utslagningsmetoden. Klass B11 spelar efter SIBF:s spelregler för åldersklassen, ingen segrare koras. I stället spelas ett gruppspel med sex till sju lag i varje grupp.

Antal lag i turneringen

Vår målsättning är att samtliga lag som anmäler sig ska få delta. De lag som anmält sig och betalat anmälningsavgiften först har företräde. Notera att en kategori kan fyllas innan sista anmälningsdag, i det fallet upprättas väntelista efter anmälningsdag.

När är sista anmälningsdag?

Anmälan stänger den 10 november. Notera att det finns en begränsning på antal lag i turneringen, därför kan en kategori fyllas innan sista anmälningsdag. Väntelista upprättas efter anmälningsdag.

Gothia Card

Gothia Card ingår för samtliga deltagare och ledare som betalar boendekostnad och/eller deltagaravgift i kategori A, B och C samt för alla som bokar hotell via Gothia Innebandy Cup. Gothia Card kan även köpas av medföljande familj och vänner som inte har bokat boende genom Gothia Cup. 

Läs mer om Gothia Card

Specialkost

Specialkost kan ordnas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget mailas till info@gothiainnebandycup.se i samband med att specialkosten beställs via Gothia Account. Önskas vegetarisk mat kostar det 100 SEK per person. Observera att vi inte serverar några rätter som innehåller nötter (inklusive jordnöt, mandel och sesam) eller fläskkött.

Extra övernattning

För lag, med skolboende, som önskar bo en extra natt före turneringen anmäler detta i förväg på Gothia Account. Kostnaden är 130 SEK per person, inklusive frukost. 

Gothia Account

Alla lag som är anmälda till Gothia Innebandy Cup får en egen lagsida på Gothia Account. Flera ledare kan koppla sitt Gothia ID och få tillgång till lagets sida. Här uppdaterar ni er anmälan, gör beställningar, fyller i deltagarförteckning, gör betalningar och kan se er balans. Lagen ansvarar själva för att fylla i information och hålla tidsgränser.

Logga in på Gothia Account

Incheckning online

Alla lag behöver checka in online innan ankomst till turneringen. Detta görs via Gothia Account. Online incheckning av laget görs tidigast den 15 december och senast den 2 januari. Bokningsbekräftelsen samt eventuella vouchers som ni har skrivit ut ska tas med till turneringen för att kunna kvittera ut lagets beställningar. 

Gothia Line

Gothia Line är bussar som går mellan skolor och hallar i områden där det är svårt att ta sig fram med kollektivtrafiken. Gothia Lines avgångstider finns i vår app. I första hand hänvisar vi till kollektivtrafiken. 

Hotell för medresenärer

För familj och vänner kan vi boka hotellinkvartering till förmånliga priser. För mer information och priser läs här eller kontakta vår hotellbokning på hotel@gothiainnebandycup.se.

Priser

Till A-finallagen utdelas Gothia Innebandy Cup-trofén samt medaljer till varje spelare. De två förlorande lagen i A-slutspelets semifinaler erhåller en tredjeplatstrofé samt medaljer som delas ut i periodpausen av respektive klassfinal. B-finallagen erhåller en pokal.

Priset till bästa förening utses enligt följande:

  • 1:a plats i gruppspelet ger 1 poäng

  • Segermatch i A-slutspelet ger 1 poäng

  • Segermatch i A-semifinal eller final ger 2 poäng. 

Maximalt tre lag per förening räknas. Vid lika poäng vinner den förening som haft minst antal deltagande lag. Bästa förening delas ut i periodpausen i den final där berört lag spelar.

Viktiga datum

11 mars: Anmälan öppnar på hemsidan
10 november: Anmälan stänger
20 november: Sista betalningsdag för boendekostnaden och/eller deltagaravgiften för alla lag som skall bo på skola, hotell eller bokat eget boende.
10 december: Sista betalningsdag för extra beställningar så som extra Gothia Card och specialkost. Även sista dag att avboka enstaka spelare.
15 december: Sista dag för att ansöka om dispens
2 januari: Sista dag att checka in online
3 januari:
 Matcherna börjar
6 januari: Finaler och avresedag

Betalningar

Anmälningsavgiften ska betalas inom 20 dagar efter att anmälan har registrerats. När vi mottagit er anmälningsavgift bekräftar vi er anmälan.

Boendekostnaden och/eller deltagaravgiften ska betalas senast 20 november. Om boendekostnaden inte har blivit betald fem dagar efter dess förfallodag har Gothia Cup rätt att häva anmälan utan rätt till återbetalning av anmälningsavgiften. För hotellbokningar se er bokningsbekräftelse.

Avbokning

Om ni behöver avboka er anmälan görs det genom att maila till info@gothiainnebandycup.se, ange lagets anmälningsnummer. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar.

Eventuell återbetalning av boendekostnaden för enskilda spelare sker endast om ni avbokar före 10 december. Efter 10 december sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg.

Boende genom Gothia Innebandy Cup

Vi förbehåller oss rätten att vid behov under turneringen flytta lag från sitt boende till ett annat boende och rätten att avvisa en deltagare från ett Gothia Innebandy Cup-boende om hen begår lagbrott eller vid upprepade tillfällen bryter mot våra regler. För lag med boende genom Gothia Innebandy Cup är angiven ledare på deltagarförteckningen ansvarig för sina spelares uppträdande på boendet.

Försäkring

Ansvarig lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. Gothia Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. 

Inställd turnering

Gothia Innebandy Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Gothia Innebandy Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.

PARTNERS

© 2020 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy